The Elegent Art-Water Jet Medallions

De waterstraalmedien kunnen eenvoudig of gecompliceerd zijn, en als een symtoon van de smaak van de cultuur, die een luxe en glorieuze atmosfeer kan bouwen.